Tuesday, 14 June 2016

Gedachten, aanhalingen en Bezinningsteksten

English: http://whisperwalk.multiply.com
English: http://whisperwalk.multiply.com (Photo credit: Wikipedia)
Na dat Multiply gestopt is met het leveren van blogdiensten, moesten wij voor een tweede maal overstappen en werden wij nogmaals geconfronteerd met linken die niet meer werkten.
Op 14 juni  2013 3727 berichten hebbend op deze weblocatie is het wat te moeilijk om duizenden linken helemaal opnieuw te plaatsen. Daarom vragen wij u om uw begrip omtrent de linken die nog Multiply sites of Multiply artikels verwijzen. Best kan u de titel kopiëren en laten opzoeken ofwel enkel pagina's of blogposts voorwaarts of terug gaan om de andere versie te zien (in het Nederlands of het Engels) ofwel bij de tags onderaan te gaan kijken en die blogposts onder het gewenste onderwerp op te zoeken.

De teksten die geplaatst waren als overdenkingen of bezinningsteksten stonden oorspronkelijk geklasseerd onder bezinning, gedachte, gedachten, meditatie of meditation en reflection
 maar zullen nu vervolgd worden onder de hoofding bezinningstekst, en voor het engels onder de hoofding reflection text.

Zo zal u onder meer volgende teksten nu onder de tag bezinningstekst terug vinden: 

 1. Liefhebben en winnen
 2. Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen
 3. Goede manieren kunst om mensen op hun gemak te stellen
 4. Een alles oplossend geloof 
 5. Stugge verontschuldiging is als geen 
 6. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 7. Vrees hebben voor de juiste persoon
 8. God wil u gunst betonen 
 9. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 10. Door Christus' dood kunt u worden aangenomen als een kind van God 

Terwijl de engelse versies onder reflection text zal te vinden zijn, zoals:

 1. Love and win
 2. Do not be so busy adding up your troubles
 3. Good manners art of making people easy
 4. Solving all the problems that come to us
 5. A stiff apology is like none
 6. Be convinced that we are loved
 7. God wants to be gracious to you
 8. Fearing the right person
 9. Trust God to shelter, safety and security 
 10. Through Christ's death you can be adopted as a child of God

No comments:

Post a comment