Saturday 4 June 2016

Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

In Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan op Op zoek naar God, wordt er gewezen op het feit dat niet alle kaartenmakers even goed zijn alsook niet allemaal dezelfde kwaliteit afleveren. Dit als aanzet om te kijken naar de levensgids die veel mensen terzijde laten liggen omdat zij denken dat zij zonder kunnen. Velen missen hierdoor wel de kans om iets veel beters van hun leven te maken.

In deze wereld waar materie zo zeer naar waarde geschat wordt dat men het geestelijke over het hoofd ziet is het niet slecht om even te onderzoeken wat die levensgids de mensheid te bieden heeft. die gids voor het leven die overal ter beschikking is is namelijk een ruggengraatsboek. Zoals elk menselijk lichaam opgebouwd moet zijn rond een stevige ruggengraat, is de bijbel ook een werk met een stevig skelet. Het is niet enkel een handleiding tot de zoektocht naar God. De opdrachtgever is ook de Hoofdschrijver die zich een uitstekend team van schrijvers tot zich heeft genomen om de geschiedenis van de mensheid te noteren en om zijn Plan duidelijk te maken.

Men moet wel idioot zijn om alles zo maar aan te nemen of te geloven. Toch zijn er heel wat mensen die al de volkspraatjes of mensenpraat naar wellust aannemen terwijl ze de ernstige Woorden van de Soevereine Maker als waardeloos verwerpen. Naar de wereld kijken weten zij door het bos de bomen niet meer te zien. Meerdere straten doorlopend in hun leven geraken zij dikwijls de weg verloren. Om de juiste weg te vinden zouden zij het Beste Boek van de Weg kunnen aanschaffen om zo alle straatjes hoeken en kantjes van het leven te leren kennen.

De Grootste Maker aller tijden geeft Zijn Stem voor allen die willen horen en luisteren, maar is geen potentaat of dictator. Hij laat iedereen vrij te kiezen om naar Hem te luisteren of Zijn Woorden in de wind te slaan. Hij die wel niet door de mens kan gezien worden laat zich wel vinden en wil gevonden worden. Maar om te vinden moet men wel bereid zijn om eerst te zoeken.

De website God vinden stelt in 7 afleveringen de Bijbel voor. Na gekeken te hebben naar het vergankelijke en het onvergankelijke wil het duiden hoe belangrijk het voor ons is om aandacht te schenken aan de verzameling van 66 boeken die ons worden voorgelegd met het Boek der boeken de Bijbel. Veel mensen vergeten dat die Bestseller aller tijden veel wijsheid en inzicht kan brengen, ook al is het zo een oud boek.

De Bijbel, welke wij aanschouwen als het geïnspireerd betrouwbare Woord van God, kan ons van nut zijn als instructieboek en gids. God vinden bekijkt de boekdelen van de Pre-Messiaanse Geschriften of Tenach en de Messiaanse Geschriften of het Oude en Nieuwe testament.

Zo worden de pentateuch met de Thora (Wet) , Nevie'iem (Profeten) en 1ste Ketoeviem (1° Geschriften) onder de loep genomen in De Bijbel 1: Tenach of Oude Testament.
De Bijbel 2: Verborgen boeken bekijkt de apocriefen en Septuagint.
De Bijbel 3: Nevie'iem of profeten bespreekt de boodschappers van de godheid die boven alle goden staat en hoe zij een aankondigen brengen van de tweede belangrijke figuur die kinderen van God onder ogen moeten zien.
De Bijbel 4: Ketoeviem (Kethuvim) of Geschriften toont verder aan hoe Gods openbaring voor de mens van groot belang is en waarom het vandaag ook nog belangrijk is om die oude geschriften te lezen en er goed naar te luisteren.
Dat het God ingegeven schriftwoord neergeschreven ter toerekening van elke mens, ook nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid wordt in dat en het volgende artikel uit de doeken gedaan.

De Bijbel 5: 2° Ketoeviem of Messiaanse Geschriften brengt naar voor wie die Grootste der aller groten heeft gezonden die zijn hemelse Vader zijn woorden kwam verklaren.
De Bijbel 6: Opdrachtgever en Schrijvers wijst verder op de Persoon of Geest die achter die stem zit, welke alles tot stand bracht en ons oproept om tot Hem te komen.
Als slotstuk brengt De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze de Bijbelse boodschap voor een laatste maal onder de aandacht, er ons doen aan herinnerend dat de zaligheid die de mensheid verloren heeft herwinbaar is.

+

Vindt ook andere artikelen rond De Bijbel Het Woord van God:
 1. De Bijbel of Heilige Schrift
 2. De boekrol 
 3. Boek der Boeken de Bijbel 
 4. Oudste Hebreeuwse tekst
 5. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 6. De kunst van het neerschrijven
 7. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 8. Bijbel Woord afkomstig van God
 9. Heilige Schrift Woord van God
 10. Wat te vinden in de Bijbel 
 11. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 12. Geïnspireerd Woord
 13. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek
 14. Het betrouwbare woord
 15. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 16. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 17. Het boek in onze handen
 18. Onzeker over relevantie Bijbel
 19. De Bijbel als instructieboek
 20. De Bijbel onze Gids (Christadelphians)
 21. Bible a guide – Bijbel als gids
 22. De Bijbel als Gids (Bijbelstudenten)
 23. Nut van het lezen van de Bijbel
 24. Die Storie van begin tot die einde
 25. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 26. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 27. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 28. Het schrijven van de Pentateuch
 29. Deuteronomium en profetenboeken
 30. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 31. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 32. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 33. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken
 34. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 35. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 36. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 37. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 38. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 39. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 40. De Bijbel voor u en voor uw leven
 41. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 42. Woorden in de Wereld
 43. Voorschriften ons gegeven
 44. Positie van de Bijbel onderzoeker
 45. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 46. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 47. Lezen wat er staat geschreven
 48. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 49. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 50. Symboliek in de Heilige Schrift
 51. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 52. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 53. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 54. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 55. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 56. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 57. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 58. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 59. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 60. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 61. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 62. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 63. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 64. Missionaire hermeneutiek 1/5
 65. Missionaire hermeneutiek 2/5
 66. Missionaire hermeneutiek 3/5
 67. Missionaire hermeneutiek 4/5
 68. Missionaire hermeneutiek 5/5
 69. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 70. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 71. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 72. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 73. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 74. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 75. Bijbel medicijn tegen depressie
 76. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 77. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 78. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 79. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 80. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 81. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 82. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 83. Wat staat er in de Bijbel
 84. Zeg het toch maar
 85. Bijbel boek voor het heden
 86. Mogelijkheid tot leven
 87. De weg ten leven
 88. Bijbel als een waterplas
 89. Een giftige Bijbel
 90. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 91. Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom: Positie en macht
 92. Onze God ook deze van de moslims
 93. Religie, Wet en leven
 94. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 95. Bijbelstudenten in het licht van zo vele kerken: Vele kerken
 96. Bijbelsstudie, Bijbelvorsing,Volharding en Bijbelstudenten
 97. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 98. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 99. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 100. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië
 101. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 102. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 103. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 104. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 105. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 106. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring
+++

No comments:

Post a Comment