Wednesday, 7 December 2016

Verkleining tropische regenwouden gevaar voor volksgezondheid

De wijze waarop de mens omspringt met de natuur zou zich wel eens als een boemerang tegen de mens kunnen keren.

Ongehoord blijven op winstbejag beluste mensen houtkap verwezenlijken om met het hout goed te verdienen en/of om landbouwgebieden uit te breiden. Hierdoor verdwijnen er echter grote delen van de   tropische regenwouden. Elk jaar wordt de oppervlakte aan tropische regenwouden kleiner.
Het gevolg hiervan?

Bepaalde levensreddende medicijnen kunnen daardoor ook verdwijnen. Taxol bijvoorbeeld, een middel tegen kanker dat wordt gemaakt uit de zaden van een naaldboom die in het regenwoud voorkomt. Volgens een rapport van het International Journal of Climatology verdwijnt tussen nu en 2055 een derde tot bijna de helft van het tropische regenwoud, als de ontbossing in het huidige tempo doorgaat.


+++

No comments:

Post a Comment