Monday, 23 January 2017

Verhalenbundel over de joodse identiteit in het Nederland van nu

עברית: טקס של משלחת צה"ל "עדים במדים...
עברית: טקס של משלחת צה"ל "עדים במדים" באושוויץ (Photo credit: Wikipedia)
Tussen 2013 en 2016 interviewde Ronit Palache, die opgroeide in een traditioneel-joods gezin, vele joodse Nederlanders, die vervolgens in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) werden geportretteerd. Deze verhalen zijn nu gebundeld in het boek Ontroerende onzin. De joodse identiteit in het Nederland van nu.

Palacha schrijft onder meer over de taboes in de gesloten joodse geloofsgemeenschap, zoals het buitensluiten van ‘vaderjoden’ en homo’s. Haar voorvader is Samuel Palache de zeventiende eeuwse geboren Marokkaan ambassadeur in Nederland voor sultan Muley Zaydan die met joden, christenen en moslims goed overweg kon.

ronitpalache

Haar overgrootvader Juda Lion Palache was hoogleraar semitische talen aan de UvA. Na zijn ontslag, in 1941, werd hij lid van de Joodse Raad. Drie jaar later volgde deportatie naar Theresienstadt – en van daaruit Auschwitz. Juda Palache werd vermoord, maar zijn naam leeft voort in een bibliotheek voor Hebreeuwse studieboeken: het Juda Palache instituut.
Alle voorvaderen van Palache (haar vader Bram incluis) zaten in het bestuur van de Portugees-Israëlitische gemeente in Amsterdam. Zij leidden de diensten in het zeventiende-eeuwserijksmonument orthodoxe synagoge aan het Mr. Visserplein. Een gebouw dat volgens Palache symbool staat voor eeuwenoude tradities, melodieën en overlevering.

Hier kun je een fragment lezen.

+++

No comments:

Post a Comment