Thursday, 9 March 2017

Discussie over zendingsbevel in Lutherbijbel

De voormalige Thüringse landsbisschop Christoph Kähler (Leipzig), die de revisie van Lutherbijbel leidde, stelt dat Luther bewust zo vertaald heeft zoals nu in de nieuwe Lutherbijbel is opgenomen, omdat mensen andere volken niet tot christenen kunnen maken.
In De Lutherse gemeenschap is er discussie ontstaan over de zendingsopdracht die Jezus heeft gegeven aan zijn volgers.

Het zendingsbevel in Mattheüs 28:19 in de vorig jaar opnieuw uitgegeven Lutherbijbel is niet goed weergegeven, zo vinden critici.
 
In de vertaling staat niet: 
„Gaat heen en maak alle volkeren tot discipelen”
, maar:
 „Gaat heen en leert alle volken.”
 Ds. Jochen Teuffel (Vöhringen/Iller) noemt het een vervalsing. Luther volgde hier niet de Griekse grondtekst maar de Latijnse Vulgaat. Het woord ”mateteuo” betekent meer dan leren en heeft betrekking op een betrokken levenshouding. 

No comments:

Post a Comment