Wednesday, 8 March 2017

Vrouwendag 8 maart 2017

Ook al mag er een tendens zijn dat veel West-Europese mannen vervrouwelijken, mag de vrouw zich nog steeds in het hoekje gedrongen voelen. Op veel plaatsen wordt de vrouw nog steeds als de mindere of minder bekwame aanschouwd. Toch zouden heel wat mannen moeten weten dat ze helemaal niet zonder die vrouw kunnen.
Is het omdat de man diep in zich nog steeds het gevoel heeft dat de mannin of 1ste vrouw hem een loer gebakken heeft dat bepaalde mannen nog steeds op wraak belust zijn en de vrouwen bekijken als een gevaarlijke verleider. 

De wereld acht het nodig om toch die vrouwen, al was het één maal per jaar, in de bloemen te zetten. Vandaag ziet men dan ook graag over heel de wereld een "vrouwendag".
Moet de vrouw zich daar mee tevreden stellen met hoogstens één keer per  jaar een schouderklopje te krijgen?

Vrouwen moesten in in onze patriarchale maatschappij de voorbije eeuwen sterk opkomen voor hun rechten op het gebied van arbeid en kiesrecht. Uiteindelijk hebben ze na een lange en harde strijd wel stemrecht gekregen en de twee wereldoorlogen hebben het er toe gebracht dat vrouwen opgeroepen werden om hun "manskracht" boven te halen. Alhoewel na de eerste wereldoorlog men graag de vrouw terug aan de hard wenste, lieten de vrouwen zich nu niet meer doen en boden weerwerk. Het zou echter nog vele jaren duren eer de vrouw echt meerdere kansen zou krijgen om voor een job te gaan studeren.

Heden kunnen wij op meerdere plaatsen een vijfvoud van vrouwen vinden in bepaalde jobs, maar opvallend is daarbij dat het meestal de minder betaalde plaatsen zijn die vrouwen toegereikt krijgen. Aan de verloning van de vrouw moet nog heel wat gedaan worden. Gelijkheid van kansen moet er zijn en gelijkheid van verloning voor het zelfde werk.

Vandaag is het weer zo ver dat men daar even extra aandacht voor vraagt. Om de mannen eens te laten voelen waar de vrouw staat werd er zelfs opgeroepen tot een vrouwenstaking. Moesten de vrouwen eens allemaal solidair zijn en op 8 maart 2017 eens helemaal niets doen, waar zouden de mannen dan staan? Economisch zal het misschien niet veel uitmaken. De industrie zal er ook niet veel van merken. De zorgsector zou vast en zeker in de zware problemen geraken, maar dat is juist de tak van onze gemeenschap waar de meeste mensen niet voor geïnteresseerd zijn, enkel die wel moet klaar staan voor hen als zij er beroep op willen doen.

Nog steeds kunnen wij veel grootspraak van mannen horen hoe zij de vrouw als seksobject hebben kunnen gebruiken. In plaats die mannen eens goed op hun plaats te zetten worden zij in vele kringen nog als 'ware mannen' of 'helden' bekeken.

Er is nog steeds een lange weg af te leggen .....

+

Lees ook
  1. Nederlandse man vervrouwelijkt volgens Jaap Marinus
  2. Toffe persoon van het jaar 2011
  3. Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken
  4. Een keten van vrouwen tegen het besparingsbeleid van de regering!
  5. Vrouwenbewegingen uit 46 landen roepen op tot Women's Strike

No comments:

Post a Comment