Friday, 5 January 2018

1 Januari 2018 Internationale Dag van de Vrede


Door de Rooms Katholieken wordt sinds 1967 op 1 januari, aan het begin van het burgerlijke jaar en hun kerkelijke feest van Maria, ook bijzonder gebeden voor de vrede in de wereld. Elk jaar wijdt de Paus een apart schrijven aan deze wereldgebedsdag voor de vrede.

Naar aanleiding van de Wereldvredesdag verruimde de paus zijn blik tot buiten Rome:
 God gaf ons een intact en gezond 2017. Maar wij mensen hebben dat jaar te vaak en op vele manieren verspild met leugens en onrechtvaardigheden, oorlogen, maar ook kleine en grote vergrijpen tegen het leven, de waarheid, broederschap, het samenleven en de aantasting van het milieu.
Franciscus moedigde aan om in het nieuwe jaar verantwoordelijkheid op te nemen tegenover God, onze broeders en zusters, en de schepping. Hij drukte zijn grote achting uit voor ouders, leerkrachten, opvoeders en allen die proberen om kinderen en jongeren burgerzin, verbondenheid, zorg  en een ethiek van verantwoordelijkheid bij te brengen — en die hen leren oog te hebben voor de werkelijkheid die hen omringt.

No comments:

Post a Comment