Monday, 12 February 2018

Drie stadia van Waarheid

''Elke waarheid doorgaat drie stadia;
eerst wordt zij bespot,
daarna verzet men er zich krachtig tegen,
ten slotte wordt zij geaccepteerd als vanzelfsprekend.''
-  Arthur Schopenhauer

No comments:

Post a Comment