Tuesday, 8 May 2018

Dr. Visser bekijkt de eindtijd

De emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken Dr. Dirk Visser staat in zijn boek ”Komt Jezus snel terug?” uitvoerig stil bij de toekomstprediking in het Nieuwe Testament.

De auteur bestrijdt de opvatting dat de stichting van de staat Israël in 1948 gezien moet worden als hét teken van het spoedig te verwachten volledige herstel van het volk Israël en van de komst van zijn Messias. Dr. Visser meent op basis van zijn bestudering van Mattheüs 24:1-14 en 24:32-35, en van Openbaring 20 en 22:20b, dat de Bijbelse fundering van deze verwachting ondeugdelijk is.

Dr. Visser wil afstand houden van vormen van de ”vervangingstheologie” waarin gesteld wordt dat er geen hoop meer is voor het volk van de Joden en dat nu de kerk, die voornamelijk uit de heidenen is voortgekomen, in Gods heilsplan definitief de plek van het volk Israël zou hebben ingenomen.

Anderzijds ziet hij geen Bijbelse grond voor de verwachting van een massale volksbekering van de Joden in de eindtijd. De landbelofte geldt volgen hem niet meer voor Israël, want voor het complete volk van God is de hele wereld nodig. Het koningschap op de troon van David krijgt geen vervulling meer in de geschiedenis, behalve dan in het koningschap van Jezus dat tot op de jongste dag in het teken staat van het kruis en van de verhulde glorie. Dat en niets anders is ”de hoop van Israël” (Handelingen 28:23) volgens hem.

 Komt Jezus snel terug? Een nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen, dr. Dirk Visser; uitg. Brevier, Kampen, 2018; ISBN 978 94 924 3302 2; 223 blz.; € 19,90.

No comments:

Post a Comment