Wednesday, 9 May 2018

Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken

Met momenten kunnen wij ons zo nietig en weerloos vinden.
Wij beseffen wel dat Jezus de opdracht heeft gegeven om uit te gaan en te gaan prediken,
maar het kan zo moeilijk zijn om elke dag weer vernieuwde energie te vinden
om door te zetten
en ons predikingswerk met goede moed verder te zetten..

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van mij getuigen in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
tot aan de uiteinden van de aarde.
(Handelingen 1 vers 8). 


Machtige God en Vader,
help mij een wandelende getuige te zijn onder mijn collega's.
Vul hun denken met uw kennis.
Maak hen uw wil voor hun leven bekend.
Overspoel hun ziel met uw vrede en vreugde.
Dank U voor hen, Vader.
Amen


No comments:

Post a Comment