Thursday, 14 June 2018

Gayformatorisch Dagblad

Onder de titel Gayformatorisch Dagblad brengt stichting Roze Maandag eenmalig een krant uit over homoseksualiteit en geloof. De uitgave wil „een dialoog op gang brengen.” 

De krant verschijnt digitaal en in een beperkte gedrukte oplage, die via onder meer bibliotheken wordt verspreid. De eerste voorvertoning heeft plaats tijdens een bijeenkomst op 27 juni in de Clarissenkapel in Tilburg, in aanloop naar de zogeheten roze maandag op de Tilburgse kermis in juli.


De al eerder aangekondigde krant is een reactie op de commotie over de flyers van Civitas Christiana die in maart via het Reformatorisch Dagblad werden verspreid, en waarop een rood kruis staat op de foto van twee zoenende mannen, zegt voorzitter Rona van der Heijden van stichting Roze Maandag.
 „Deze flyer sloot mensen uit, terwijl wij juist staan voor insluiting. We willen laten zien dat geloof en geaardheid, inclusief een huwelijk tussen man en man of vrouw en vrouw, elkaar niet hoeven te bijten.”
Hierin werd geprotesteerd tegen de 'zedenloze' posters van SuitSupply, waarop twee mannen met elkaar zoenen. De flyers waren van de actiegroep 'Gezin in Gevaar' van de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana. 
Naar aanleiding daarvan begon activist Jasper Klapwijk een crowdfundingsactie om een advertentie in het Reformatorisch Dagblad te krijgen die positief was over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. De krant plaatste deze advertentie  niet


Men zou algemeen moeten komen te aanvaarden dat mensen een bepaald geloof kunnen aanhangen, waarbij anderen hun geaardheid niet als een onoverkomelijk iets moeten aanschouwen om hun uit te sluiten of al of niet in een gemeenschap op te nemen.

Christenen moeten ook inzien dat zij de geest van Christus Jezus moeten aannemen en daarbij open moeten staan voor allerlei mensen en verschillende culturen. Wel mogen zij die bij een bepaald geloof willen behoren niet vergeten welke de leerredenen zijn van die geloofsgroep.

Vreemd is de zinspeling naar het Reformatorisch Dagblad.

 Niet beledigend 

De naam Gayformatorisch Dagblad is gekozen
 „omdat we een naam zochten die een beetje schuurt en uitnodigt tot lezen.”
Zowel op de bijeenkomst in de Clarissenkapel in Tilburg als in de krant komen mensen aan het woord die „een geloofsovertuiging hebben” en homo zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ook moslims zijn.
 „We zijn er volop mee bezig. Ik kan nog geen concrete namen noemen.”

Het verhaal van een homoseksuele christen die op Bijbelse gronden geen relatie wil aangaan, past even goed in de krant als dat van een getrouwde homo, zegt Van der Heijden.
 „We willen zo breed mogelijk zijn. De hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad nodigen we eveneens uit om een bijdrage te leveren. Uiteraard voeren wij wel de eindredactie en geldt dat artikelen nooit beledigend of aanstootgevend mogen zijn.”
Verbaasd 

Hoofdredacteur Steef de Bruijn van het Reformatorisch Dagblad zegt in een reactie dat hij verbaasd was over de naam ”gayformatorisch”.
„De lezers zullen straks uiteraard het verband leggen met de aanduiding ”reformatorisch” en ik hoop dat ze zich gaan afvragen waar die naar verwijst. Ik ga zeker gebruik maken van de gelegenheid onze opvatting over homoseksualiteit en homorelaties aan de lezers van deze speciale krant voor te houden.”

No comments:

Post a Comment