Thursday, 14 June 2018

GeenStijl-columnist Ebru Umar reageert op Geert Wilders die alle 475 moskeeën in Nederland wilsluiten

475 moskeeën.
In veertig jaar tijd.
Omdat het kan.
Omdat het mag.
Omdat de grondwet voorschrijft dat het hoort.
Godsdienstvrijheid.
"475 moskeeën zijn 475 plekken in Nederland waar Nederland dan wel de Nederlandse waarden en normen worden afgewezen,"
stelt GeenStijl-columnist Ebru Umar. Wat haar betreft gaan alle islamitische gebedshuizen per direct op slot.
Umar:
 "Er is één wet waar we het nooit over mogen hebben want – ja want wat eigenlijk? Godsdienstvrijheid is een recht. Dat dat recht de Nederlandse samenleving de das omdoet omdat de islam nog erger dan onkruid woekert, daar zijn politici blind voor. En wij argeloze burgers die anders willen en dús anders stemmen, staan de blinden niet eens in de weg. Wij hebben het fatsoen om opzij te gaan. Wij wél. En dus zullen er met de dag meer moskeeën bijkomen."
Volgens haar zijn wetten niet in beton gegoten maar simpelweg gemaakt door politici en krijgen de mensen uiteindelijk op hun bord wat zij populistische politici hebben laten voorschotelen.
Wetten worden rücksichtslos aan de kant gezet, als het de boven-ons-gestelden goed uitkomt. Er is één wet waar we het nooit over mogen hebben want – ja want wat eigenlijk? Godsdienstvrijheid is een recht.
Maar dan vraag ik mij wel af hoe dat zij dat recht op  godsdienst bekijkt en hoe vele Nederlanders en Belgen dat wel bekijken. Want hun 'Christelijk geloof' willen en moeten zij wel kunnen uitoefenen, maar anderen horen hier precies niet hun geloof in het openbaar te kunnen vertolken.  In welke mate is er echt geloofsvrijheid als Hindus hun tempels niet moge bouwen of moslims geen openbare moskeeën in het land mogen hebben?

Als men vrijheid van mening wil en vrijheid van godsdienst wil, moet men eenieder zelf vrij laten kiezen welke mening hij of zij er op na wil houden alsook welke godsdienst zij al of niet wil beleven. Ook houdt dat in dat een mens zich vrij naar de godsdienstvoorschriften moet kunnen kleden en gedragen.

Vrijheid houdt tolerantie in. Zonder verdraagzaamheid voor andere meningen of overtuigingen kan er geen goede samenleving zijn.

Op de vraag wat er dan zou moeten gebeuren met gebouwen van Syrisch-, Grieks- en Russisch-orthodoxe kerken en hindoe-, sikh- en boeddhistische tempels, antwoordt Umar via Twitter:
"Mag allemaal dicht, inclusief de kerken. Gelovig zijn doe je maar thuis."
Volgens blogger Michael van der Galien bewijst Umar hiermee
 "dat het radicale secularisme waar zij achter staat niet minder een religie is dan het christendom, het jodendom en, jawel, dan de islam... en dat deze seculiere religie kan wedijveren met de meest intolerante stromingen binnen die grote theïstische religies."
Michael citeert pastoor Jan-Jaap van Peperstraten:
 'Ik hoor regelmatig dat ik eigenlijk geen burgerrechten zou mogen hebben. Gelovige moslims hebben dit echter nog nooit tegen mij gezegd. U weet wel, die mensen waar ik steeds tegen gewaarschuwd word door Ebru cs.'

No comments:

Post a Comment