Wednesday, 17 April 2019

Atheïsten VS brengen eigen variant van de Tien Geboden uit

 Uit de oude doos

In de Verenigde Staten van Amerika is godsdienst erg verweven met het dagelijkse en politieke leven. Voor het algemene dagelijkse leven valt het op dat de niet gelovigen redelijk in de ban zijn van de gekende ethische warden waarmee de christenen zwaaien.

De atheïstische beweging riep in 2014 op om een alternatieve, seculiere versie van de Tien Geboden voor de moderne mens te bedenken, waarmee zij een kerkelijk trekje krijgen.

Eerder dit jaar begon The Sunday Assembly in Londen met het organiseren van zogenaamde kerkdiensten voor ongelovigen.
De verkiezing van deze huma­nistische versie van de Tien 
Geboden kreeg op Engelstalige 
websites veel aandacht. De actie valt samen met de in Amerika steeds weer oplaaiende discussie over het tonen van de Bijbelse Tien Geboden in openbare ruimten.

  1. „Wees open van geest en wees bereid je overtuigingen te ondersteunen met nieuw bewijs”, luidt het ‘eerste gebod’.
  2.  „Streef ernaar te geloven in wat het meest waarschijnlijk waar is en niet te geloven in wat je als waarheid wenst”, zegt het tweede. 
  3. „De wetenschappelijke methode is de meest betrouwbare manier om de natuurlijke wereld te begrijpen.” 
  4. „Ieder persoon heeft het recht te beslissen over zijn eigen lichaam.”
  5. „God is niet nodig om een goed persoon te zijn of om een compleet en betekenisvol leven te leiden.” 
  6. „Wees je bewust van de gevolgen van al je daden en besef dat je ervoor verantwoordelijk bent.”
  7. „Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden en zoals je redelijkerwijs kunt verwachten dat je behandeld wordt. Denk aan andersmans perspectief.” 
  8.  „Wij hebben de verantwoordelijkheid om anderen, ook toekomstige generaties, te helpen.”
  9. „Er is niet één manier om goed te leven.” 
  10. „Laat de wereld achter als een betere plek dan hoe hij was toen je hem aantrof.”
De hoogste rechter van het hooggerechtshof in de staat Alabama, Roy Moore, liet in 2003 een granieten blok met de Tien Geboden plaatsen in het hoog­gerechtshof. Onlangs haalde hij in een toespraak voor een Republikeinse herenclub flink uit naar het stadbestuur van Huntsville in Alabama voor zijn beleid rond het ambtsgebed bij vergaderingen, schreef Christian News maandag. De stad besloot ook gebeden van atheïsten en wicca’s toe te staan. Moore:
„Gebeden van atheïsten? Wicca’s die bidden? Hoe zot kunnen we zijn?”
Moore ziet deze ontwikkeling hand in hand gaan met andere
„veranderingen van zaken die niet veranderd hoeven worden.” 
Hij noemde daarbij de acceptatie van homoseksualiteit en transgenderisme.
 „Er is één God. Dat is de God waarop deze natie is gefundeerd, de God van de Schriften. Dat is de waarheid in de geschiedenis en de waarheid in de wet.”

No comments:

Post a comment