Wednesday, 3 June 2020

Over gaan tot een juiste focus

De lockdown en corona-crisis heeft heel wat mensen kopzorgen bezorgd. Meermaals werden wij bestookt met een heel reeks vragen welke verrassend genoeg nog niet leken behandeld te zijn in een Nederlandstalige website van ons. Op de Engelstalige sites kwamen wel veel van die aspecten aan bod, maar in het Nederlands zijn wij in gebreke gebleven.

Wij hebben hieraan proberen te verhelpen door de website Christen focus samen te stellen. De website behandelt de theologie en hoe wij met religie en geloof omgaan.
Zelfs degenen die Christus lange tijd hebben gevolgd, kunnen het moeilijk vinden om op Christus gefocust te blijven. De nieuwe website wil een hulpmiddel aanbieden om beter te kunnen focussen op de noodzakelijke zaken om een beter leven te verkrijgen.

De "zorgen van deze wereld" en het verlangen naar rijkdom kunnen ertoe leiden dat mensen niet langer op Christus gefocust zijn. In ogenblikken van crisis is er dan een eigenaardige reactie bij de mensen. Plotseling schieten ze wakker, of plotseling beginnen ze vragen te stellen over God en gebod. Sommigen hebben het lef dan te willen schieten op God, Hem beschuldigend van al wat er hier op aarde verkeerd gaat.
Het kan gerust niet zo leuk zijn om tot het besef te komen dat wij mensen zelf de fout zijn van wat er allemaal mis gaat. Regelmatig kunnen wij ook zien hoe verscheidene mensen niet willen inzien welk een rol zij in het gebeuren hebben te spelen. De afgelopen weken konden wij dat goed genoeg zien als wij de beelden op televisie zagen van al die mensen die gewoon de corona maatregelen negeerden.


Toppunt hierbij is dat er daarbij ook hypocriete mensen waren die om 8 uur 's avonds stonden te klappen voor de zorgverleners, maar onbeschaamd en onrespectvol naar al die hulpverleners, toch gingen flaneren op de straten en pleinen of zelfs in groepjes samen kwamen.

De zorgen van deze wereld kunnen een grote verscheidenheid aan concurrerende activiteiten omvatten. Veel van deze activiteiten zijn zelfs goed, maar als ze de verkeerde prioriteit krijgen, kan dat de aandacht voor Christus verminderen.

Bijvoorbeeld,
Het is belangrijk om te werken om in de gezinsbehoeften te voorzien, maar verteerd worden door werk kan de plaats innemen van God en Christus dienen.
Hetzelfde geldt voor het nastreven van rijkdom. Geld is nodig voor veel van de activiteiten van het leven, maar Paulus stelt duidelijk dat de liefde voor geld een wortel van allerlei kwaad is. Wanneer wij rondom ons zien kunnen we alleen maar vaststellen dat meerderen door dit verlangen van het geloof afgedwaald zijn.
  “ Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal.” (1Ti 6:10 WV78)
We kunnen alleen maar vaststellen dat het is de liefde voor geld is die mensen op een ander spoor hebben gebracht, waarbij het zelfs zo ver gekomen is dat ze hun medemensen zijn gaan verwaarlozen. Door hun zucht naar verrijking is hun aandacht van Christus en zijn hemelse Vader afgeleid.

Om gefocust te blijven, kunnen we veel leren van het voorbeeld van de Schrift. Ten eerste leert Jezus dat wij achter hem aan moeten komen. Maar om Jezus te volgen zal ook niet altijd makkelijk zijn. Er wordt gewaarschuwd dat dit wel eens ernstige opofferingen kan eisen
 “ Maar tot allen sprak Hij: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.” (Lu 9:23 WV78)
Durven wij wel dat kruis opnemen en Jezus volgen?
In welke mate zijn  we bereid om elke dag opnieuw onze persoonlijke verlangens te verloochenen en Gods weg volgen.

In de wereld zijn er heel wat dagen dat mensen alles rondom hen willen vergeten. Er zijn de wereldse en heidense feesten. Voor de kerkelijke feesten zijn de meeste mensen wel meepikkers, maar waar het werkelijk om gaat, interesseert hen geen moer.
Christenen krijgen geen vrije dag of vakantie om God te volgen. Het is een dagelijkse bezigheid.
In een cultuur van 'alleen zondag' christendom of waar geloof wordt gezien als slechts een van de vele gebieden van ons leven, is het de uitdaging om elke dag overgegeven aan Christus te leven.

Hiertoe moeten wij om het gemakkelijker te maken op de juiste zaken focussen.
We kunnen gefocust blijven door regelmatig van Gods Woord te leren. Psalm 119: 105 zegt:
 "Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad." 
Als we zwak zijn, komt dat vaak doordat we niet voldoende tijd besteden aan Gods Woord. Dit kan tijd alleen met God vergen, tijd om te mediteren in gebed, of andere vormen, maar de algemene focus is dat tijd in Gods waarheid ons pad verlicht en ons gefocust houdt.

Met de nieuwe website trachten de Christadelphians u enkele artikelen aan te bieden die aantonen hoe u tot een juiste focus kan komen, God kan vinden en onder de genade van Christus kan komen.

Natuurlijk mogen we niet vergeten dat we kunnen gefocust blijven op Christus door tijd door te brengen met andere gelovigen.  Ook al konden wij nu met de lockdown elkaar niet in levende lijve ontmoeten, was er toch door al de hedendaagse softwareprogramma's de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Via sociale media en e-mails konden wij nog contact hebben met anderen, en deze aanzetten tot liefde en goede werken. Via die sociale platfformen maar ook via de telefoon  kunnen wij anderen aanzetten om over geloof na te denken en om mee te helpen het geloof in God en Zijn zoon hun goede Nieuws van een komend Koninkrijk mee te helpen verkondigen.
Een ware christen mag niet nalaten elkaar te ontmoeten, al was het virtueel, om elkaar aan te moedigen.

 “24   Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. 25   Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.” (Heb 10:24-25 WV78)No comments:

Post a Comment