Thursday, 20 August 2020

Van anderen houden en bereid zijn te helpen


-
Stel dat je een verhaal hoort over een predikant, die een mishandelde medechristen voorbijloopt. Een evangelist die op weg is naar een bijeenkomst loopt ook door. Vervolgens komt er een moslim die wel stopt en de man verzorgt.
Ik gebruik dit voorbeeld, want dat deed Jezus ook in het verhaal van ‘de barmhartige Samaritaan’. Jezus wilde de Joodse mensen laten zien dat het niet uitmaakt hoeveel theologische kennis je hebt, als je niet hebt geleerd je naaste lief te hebben als jezelf.
Dat geldt ook voor ons.
Als wij onze naaste niet liefhebben als onszelf,
hebben wij niet geleerd wat het is om als Jezus te zijn.
Want liefde is de kern van het Evangelie.
-


*
Er kwam een ​wetgeleerde​ die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg:
‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
 Jezus​ antwoordde:
‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’
 De ​wetgeleerde​ antwoordde:
‘Heb de ​Heer, uw God, lief met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei ​Jezus​ tegen hem.
‘Doe dat en u zult leven.’
Lucas 10:25-28
*>
Lieve Heer,
laat mij zoals U van anderen houden
of ze nu hetzelfde geloof hebben als ik of niet.
<

No comments:

Post a comment