Thursday, 20 August 2020

Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze

Niet alleen betreft het contact hebben met elkaar of een dienst volgen zijn wij ons meer gaan toeleggen op de elektronische weg. Ook voor het lezen van Gods Woord zoeken meer mensen hun toevlucht tot het net.


Bijbelgenootschappen wereldwijd zetten zich in voor de verspreiding van Gods woord. Evangelical Focus meldt dat recente statistieken laten zien dat er in 2019 ruim veertig miljoen complete Bijbels zijn verspreid. Daarnaast zijn er meer dan 315 miljoen Bijbelfragmenten doorgegeven.

Opvallend bij dat doorgeven van Bijbelfragmenten is dat er ook regelmatig eigenlijk zinnen uit hun context worden genomen en verder verspreid. Vele lezers van die fragmenten denken dikwijls dat zij dan bij het dagelijks ontvangen van zulk een fragmenten in hun elektronische brievenbus, dat zij dan dagelijks de Bijbel lezen.  Niets is minder waar.

Wel is goed dat de Bijbelgenootschappen niet alleen bijdragen bij aan het verspreiden van Bijbels, maar dat zij verder ook dikwijls ondersteuning geven aan mensen die meer over het Woord van God wensen te weten komen. Zij helpen bij het leren lezen en begrijpen van de teksten. In meer dan twintig landen deden in totaal ongeveer 165.000 mensen mee met alfabetiseringslessen.

Een kwart van de Bijbels die in 2019 werd doorgegeven werd digitaal gelezen, acht procent meer dan in 2018. De populaire Bijbelapp YouVersion werd het meest gebruikt in Brazilië, waar 1,8 miljoen mensen een volledige versie van de Bijbel op de telefoon downloadde.

Ook de Getuigen van Jehovah zijn de laatste jaren opener geworden en stellen enkele zeer goede Bijbelvertalingen voor in meerdere talen. Wij kunnen deze ten zeerste aanraden. Ook bij hen zijn er dan verwijzingen naar andere Bijbelplaatsen, zodat een verdere persoonlijke studie gemakkelijk wordt gemaakt, door middel van de gekoppelde Bijbelteksten en geen valse leerstellingen, zoals in vele andere Bijbelapplicaties wel wordt gedaan, en mensen verklarende teksten vinden volgens de leerstellingen van de kerkgemeenschap voor wie de vertaling hoofdzakelijk bedoeld is.

No comments:

Post a comment