Monday, 28 June 2021

Geloofwaardigheid van Katholieke Kerk verder aangetast

Vervolg van Operatie Kelk voor niets

De verjaring van het pedofilie-proces rond de Katholieke geestelijken maakt dat er nu toch nog meer kans gaat bestaan dat Katholieken eens wakker geschud gaan worden.

Volgens aartsbisschop Jozef De Kesel heerst er sinds de verschillende schandalen rond kindermisbruik door geestelijken een nultolerantie in de Belgische katholieke kerk.Maar hier is toch niet veel van te merken als wij bepaalde geruchten mogen geloven. Ook al geven wij toe dat geruchten nog geen feiten zijn.

De kardinaal geeft toe dat zij als instelling alert moeten blijven. Daarom belooft hij ook:

“Onze overeenkomst is nu, als er nieuwe feiten zijn, dan moet onmiddellijk het gerecht ingelicht worden. Dat is niet meer voor ons, je kan niets tolereren. De feiten zijn niet altijd van dezelfde zwaarte en de sanctie zal verschillen. Maar er is zerotolerantie.”

Als toenmalig bisschop van Brugge ontmoette De Kesel zelf veel slachtoffers.

 “Ik kan het verstaan dat het voor velen genoeg was en is. Ik heb dingen gehoord waarvan ik het bestaan niet wist. En zwaar misbruik, dat is onherroepelijk. Wij moeten voortdoen, maar zeggen dat het elders ook is gebeurd, is irrelevant, dat kan geen excuus zijn.”
Operatie Kelk mag dan een tornado teweeg gebracht hebben, nu zo vele jaren is er slechts weinig van te merken en heeft het gros van de bevolking dit zelfs al vergeten.

Uiteindelijk zou het nu vrijdag worden dat er een beslissing zal vallen over het onderzoek van het federaal parket naar zedenmisdrijven door leden van de katholieke Kerk en een doofpotoperatie daarrond binnen de Kerk. 

 

No comments:

Post a Comment