Thursday, 10 June 2021

Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken

Het Barna onderzoek over de toestand van het Christendom in Amerika laat duidelijk zien dat de Verenigde Staten van Amerika op dezelfde neerwaartse lijn zitten die wij hier al veel langer kennen. (> Gradual decline by American Christians)

Men zou ook kunnen zeggen dat hier nooit zulk een diepgeworteld geloof was als in de V.S.. Enkele jaren geleden zag men daar de megakerken als paddestoelen uit de grond rijzen. Maar het kan gerust zijn dat deze juist mede oorzaak zijn geworden van het verval van de religiositeit van de Amerikanen. In die kerken ging het intieme en familiale verloren en werden de gelovigen individuen die verzwolgen werden door de massa joelende lui. Er werd niet zo veel aandacht geschonken aan het Woord van God. Predikanten gebruikten wel uit de kontekst genomen versen om met luide stem mensen in de ban te krijgen van hun verzinsels over vernietiging in de hel en redding die tot hen kon komen door hun kerk (financieel) te steunen.

Nadrukkelijk werd hun een Jezus als god voorgesteld, waarbij zij meer zwakheden konden ontdekken en dingen die in tegenstrijd leken te gaan met de Bijbelse teksten. Zoals dat God alles zou weten en kunnen doen, waartegenover hun godheid Jezus niet alles kon doen en een heleboel dingen niet wist (of beweerde niet te weten, wat nog erger was, omdat hij dan een liegende god zou zijn.) Dit maakte dat dat geloof in een alwetende, almachtige schepper van het universum, dat er nog was in 1991 bij 86 procent van de mensen wegkwijnde tot slechts 46 procent vandaag.

Wat betreft het geloof dat de Bijbel het nauwkeurige en betrouwbare Woord van God is, is de daling verschoven van 70 procent in 1991 naar 41 procent in 2021. Wat het onderwerp verlossing betreft, geloofde in 1991 36 procent van de volwassenen in verlossing door belijdenis van zonde en aanvaarding van Jezus als Verlosser. Vandaag is dat 30 procent. In de enquête werd ook opgemerkt dat dit percentage opliep tot 45 procent en in 2011 39 procent bedroeg.

Indien men mensen terug tot het geloof wil krijgen zal het er op aan komen om de Bijbelse Woorden terug hun plaats te geven, zowel in de kerkdienst als in het gezin.

Omdat wereldbeelden al op jonge leeftijd worden ontwikkeld, moeten kerken 

"zich richten op en het meeste investeren in het bereiken van kinderen en het toerusten van hun ouders".
vinden de Barna onderzoekers.

Ook wij kunnen dit slechts beamen, dat vanuit het gezin de opvoeding moet komen in ethische en Bijbelse waarden.

No comments:

Post a Comment