Thursday, 10 June 2021

Transgender Netwerk Nederland: Nashvilleverklaring is strafbaar

 

De uitlatingen in de Nashvilleverklaring uit januari 2019 zijn wel degelijk strafbaar. Dat vinden Transgender Netwerk Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit. Op woensdag 9 juni lichtten de belangenorganisaties hun standpunt toe in het Paleis van Justitie in Amsterdam.

Vorig jaar liet het Openbaar Ministerie weten dat uitlatingen in Nashvilleverklaring niet strafbaar zijn.

 'Bij de juridische toets is het van doorslaggevend belang geweest dat de uitlatingen in de Nashvilleverklaring in direct verband staan met de geloofsovertuiging van degenen die betrokken waren bij de Nashvilleverklaring, en voor hen van betekenis zijn in het maatschappelijk debat dat zij willen voeren. Zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.'

 Brand Berghouwer voorzitter van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Miriam van der Have, directeur van de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit (NNID) vinden dat 

“Discriminatie van transgender en intersekse personen wordt niet altijd herkend. Daarom is het zo belangrijk dat de rechter nu inziet dat er wel degelijk sprake is van aanzetten tot discriminatie en uitsluiting,” 

In gesprek met het Reformatorisch Dagblad laat ds. M. van Reenen, één van de initiatiefnemers van de Nashvilleverklaring, weten dat hij woensdag is ingelicht over de acie van TNN en NNID.

 "Maar voor zover ik het kan zien, is er geen wezenlijke nieuwe juridische basis ontstaan waardoor het OM nu wél tot vervolging over zou moeten gaan. Vervolging lijkt dus niet reëel."

In totaal ontving het college vorig jaar 4730 vragen en meldingen in verband met discriminatie, 17 procent meer dan het jaar ervoor. De meeste registraties bij antidiscriminatiebureaus, politie en MiND betroffen discriminatie op grond van herkomst. Daarnaast klopten veel mensen bij de bureaus aan met meldingen van discriminatie op basis van een handicap en geslacht.

>

Reconstructie Nashvilleverklaring
- Hoofdrolspelers Nashvilleverklaring blikken terug: "In christelijk Nederland mag de waarheid niet meer duidelijk gezegd worden"
- Dit ging er mis bij de chaotische en overhaaste publicatie van de Nashvilleverklaring
- Legden twee CGK-hoogleraren een bom onder de Nashvilleverklaring? Een reconstructie met de hoofdrolspelers
- Vorig jaar brak een mediastorm los vanwege de Nashvilleverklaring: dit waren de hoofdrolspelers
- Waarom bezorgde christenen de noodklok luidden met de Nashvilleverklaring
Meer over Reconstructie Nashvilleverklaring »

No comments:

Post a Comment