Thursday, 10 June 2021

Het gezag van de Schrift in het geding binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken

Het kan ons niet ontgaan dat in de huidige tijd er weinig aandacht is voor God en gebod. Maar ook in kerkelijke kringen valt het op dat er minder en minder aandacht is voor het Woord van God of voor wat er werkelijk in de Bijbel staat.

Menselijke woorden krijgen in vele kerkdiensten meer aandacht dan Bijbelse woorden of Gods Woord.

Ds. J. M. J. Kieviet is "zeer verontrust" over huidige ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Met collega-predikanten luidt hij in het Reformatorisch Dagblad de noodklok in een 'Verklaring van gevoelen'. 

Vooral rond vrouw en ambt, momenteel een heet hangijzer in de CGK, hebben zij heel wat vragen of gedachten. 

 „Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken lopen de interne spanningen hoog op. Die worden veroorzaakt door revisieverzoeken om de ambten open te stellen voor vrouwen, maar ook omdat verschillende kerkenraden inmiddels eigenmachtig en tegen de kerkorde in zijn overgegaan tot het bevestigen van vrouwen.

Het gaat ons om de onderliggende oorzaken: hoe verstaan we de Schrift en welke hermeneutiek wordt er gehanteerd? Welke regels gelden er bij de uitleg van de Bijbel? Daar zijn we zeer verontrust over. En wij niet alleen, maar een brede kring van predikanten en gemeenten. We krijgen verontruste vragen van gemeenteleden: Kunnen we wel christelijk gereformeerd blijven?

Prof. dr. A. Baars (Woudenberg), dr. C. P. de Boer (Sliedrecht), ds. A. A. Egas (Damwoude) en ds. Kieviet (Renswoude) zochten elkaar in de achterliggende tijd op om zich te bezinnen en „samen de nood van onze kerken in het gebed voor Gods aangezicht te leggen.”

 De vier predikanten stelden een verklaring op en stuurden die de afgelopen dagen naar alle christelijke gereformeerde predikanten en kerkenraden. Wie zich in de verklaring herkent, kan zich aanmelden voor een bijeenkomst van bezinning en gebed op 18 september in Amersfoort. Voor gemeenten is er een handreiking opgesteld om te bespreken.

 No comments:

Post a Comment