Tuesday, 10 August 2021

Henk Fonteijn schrijft brief aan pro-Israël predikant

 

Henk Fonteijn ging meerdere keren naar de Palestijnse gebieden en ontdekte dat christenen vaak eenzijdig over Israël en de Palestijnen praten. Hij deelde zijn ervaringen in een videoserie met CIP.nl

Christenen met liefde voor Israël beluisteren hem met gefronste wenkbrauwen. Eén van hen is Oscar Lohuis, hij spreekt regelmatig bij Christenen voor Israël. In zes brieven kijken de broeders met een verschillende Israëlvisie in elkaars hart. Brengt deze briefwisseling hen dichter bij elkaar? 

Henk Fonteijn trapte eind juli de briefwisseling af.

Hoewel we elkaar niet kennen, gaan we in deze briefwisseling ‘’elkaars nieren proeven”, om het in tale Kanaäns te zeggen… Ik heb dit interview met jou met belangstelling en herkenning gelezen.

 

+

 Israël als staakundige entiteit? Daar begrijp ik niets van"

Dat zijn collega-predikant Henk Fonteijn het wél zo noemt, doet Oscar Lohuis vermoeden dat hij Israël vooral ziet als de mensen die door het geloof zijn gered, zoals Abraham. 
 

Lees meer

 

+

Slotbrief Henk Fonteijn: "Israël als regelrechte vervulling profetie is brug te ver"
Eerder stelde Oscar Lohuis dat hij de moderne staat Israël ziet als een vervulling van beloften van terugkeer en herstel van Israël. Dat gaat wat ds. Henk Fonteijn betreft een brug te ver, zo betoogt hij in zijn laatste brief. 
 

 

Slotbrief Oscar Lohuis: "Stop met je demonisering van Israël"
Oscar Lohuis doet in zijn slotbrief een indringende oproep en haalt uit naar zijn collega-predikant:
 "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je vanuit je betrokkenheid bij Palestijnse christenen valse dingen over Israël bent gaan geloven."
 


No comments:

Post a Comment