Friday 28 November 2008

Bijbel op cd-rom in het Arabisch

Bijbel op cd-rom in de maak voor moslims

Door de Bijbel op cd-rom aan te bieden, zijn meer moslims bereid die aan te nemen, dan wanneer ze de Bijbel in boekvorm ontvangen. Een cd-rom is ‘veiliger’ en valt minder op. Veel moslims die wel geïnteresseerd zijn in het Evangelie vinden het moeilijk om een Bijbel aan te nemen. Samen met de Digital Bible Society wil het World Bible Translation Center daarom Bijbels op cd-rom onder moslims verspreiden. Op de cd-rom staat de volledige Bijbel in een eenvoudige, hedendaagse versie in het Arabisch. En daarnaast een rijk geïllustreerde Kinderbijbel.

Bron: Manna Vandaag

No comments:

Post a Comment