Friday 28 November 2008

Studiebijbel breidt uit naar Spaans taalgebied

Studiebijbel breidt uit naar Spaans taalgebied

De Studiebijbel gaat ook verschijnen in het Spaans. Dat meldt de stichting Centrum voor Bijbelonderzoek in Veenendaal. De missie van de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) die de Studiebijbel uitgeeft, is het toerusten van voorgangers en andere christenen. De achterliggende decennia was deze missie binnen het Nederlandse taalgebied zo zwaarwegend, dat buitenlandse activiteiten geen prioriteit kregen.

Nu het redactionele werk van de Studiebijbel nog slechts vijf jaren te gaan is, heeft de stichting onderzocht of in het Spaanstalige gebied een bijbelgetrouw en academisch verantwoord werk als de Studiebijbel beschikbaar is. Dit bleek niet het geval. Hierop heeft het CvB besloten zijn activiteiten uit te breiden naar dit gebied. Er wordt gestart met de vertaling van het commentaar op Lukas.

Het CvB te Veenendaal werkt al ruim vijfentwintig jaar aan een eigentijdse becommentariëring van de bijbel. Deze Studiebijbel wordt door heel christelijk Nederland gezien als een gezaghebbend encyclopedisch standaardwerk.

Bron: CVB/ Manna Vandaag

No comments:

Post a Comment