Monday, 17 November 2008

Door Geest geroepenen, kinderen van God

- Marianne van de Multiply groep Eén lichaam/Jesus loves you schreef;


Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Romeinen 8:14

Ik ben een kind van God
Als je wordt gedoopt, dan ga je deel uitmaken van een nieuw gezin: allemaal mensen die zich laten leiden door de Geest. Want dat is gedoopt worden: je toevertrouwen aan de Geest van God, je door hem laten leiden. De doop is dat je in Christus verbonden wordt met de Geest van het nieuwe leven. En zo word je een kind van God. Want het gezin heeft een Vader: de vader van Jezus Christus. Hem mag je kennen, niet langer als de God op afstand, de verheven en verre God, maar de trouwe Vader die geniet van jouw nabijheid als zijn kind. Ken je zelf in Christus en door de Geest dus zo: als een geliefd kind van de Vader.

Vader in de hemel, leer me steeds meer om me te laten leiden door Uw Geest zodat ik ervaar dat ik Uw kind ben, in Jezus naam. Amen

No comments:

Post a Comment