Thursday 20 November 2008

Opwekking begint in het gezin

Ds.M. Van Campen vindt dat de vraag of God eigenlijk wel bestaat, tegenwoordig meer aan de orde is ." Het geloof is naar de rand gedrongen en wordt aangevallen. Als het geloof alleen buitenkant is, trek je het niet in deze maatschappij. En als het geloof bij ouders geen zaak van het hart is, nemen kinderen het niet over."
"Voor het samenleven als gezin is überhaupt weinig plaats meer. Het gezin is voor de overheid geen economische grootheid meer met de vader als kostwinner. En het thuisfront functioneert slechts als hotel waar elk lid van het gezin naar believen in- en uitvliegt," zei Vergunst gisteren in het Reformatorisch Dagblad.
"Met de vader werkt de moeder ook, zij het parttime. Kinderen hebben steeds meer te doen. En door files duurt het langer voordat iedereen thuis is. Rustmomenten thuis worden steeds schaarser. En in die korte tijd verstoren dan ook nog televisie, internet en de mobiele telefoon het samenzijn." Daardoor kwijnt de huisgodsdienst.

No comments:

Post a Comment