Thursday 20 November 2008

Stichting Herziene Statenvertaling trekt Genesis en Psalmen terug

HSV trekt Genesis en Psalmen terug


De Stichting Herziene Statenvertaling heeft de hertaalde Bijbelboeken Genesis en Psalmen van de eigen website gehaald.

Aanleiding vormen kritische reacties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen "als zouden deze op sommige plaatsen te vrij hertaald zijn'', verklaren de initiatiefnemers voor de hertaling van de Statenbijbel. "We kunnen deze kritiek begrijpen omdat deze boeken helemaal aan het begin van het project hertaald zijn in een tijd waarin onze richtlijnen nog onvolledig waren en de methodiek nog onvoldoende uitgewerkt was.''

Om die reden willen de hertalers beide Bijbelboeken nog eens grondig toetsen aan de Hebreeuwse grondtekst en de tekst van de Statenvertaling.

Het hertaalwerk is een initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, maar geniet bredere steun binnen de gereformeerde gezindte.

Bron: Nederlands Dagblad

No comments:

Post a Comment