Monday, 29 December 2008

90% van Fransen heeft 'positief beeld' van Jezus

90% van de Franse bevolking heeft een positief beeld van Jezus. 65% gelooft in zijn bestaan als historische figuur. Het scepticisme over de figuur van Jezus neemt wel toe met de jaren. Dat zijn de belangrijkste resultaten van de enquête van het Franse tijdschrift Le Pèlerin naar de voorstellingen van de Franse bevolking van de figuur van Jezus. 35% van de Fransen gelooft dat Jezus de Zoon van God is, 21% beschouwt Hem als een profeet, 17% als een gewone mens, zoals iedereen en 15% als een mythe. 3% noemt hem een goeroe en 2% een dromer of een held.

De Christadelphians aanschouwen Jezus als mens, ziener of profeet daar hij kwam voorspellen, en zoon van God.

No comments:

Post a Comment