Monday 29 December 2008

Aanvoelen en kennis

 “en u zult de waarheid kennen, * en de waarheid zal u vrijmaken. {* #Ro 6:18 Ga 5:1 1Pe 2:16}” (Joh 8:32 HSVNTPS)

Om enkel maar een basiskennis te hebben over Jezus Christus is zeker onvoldoende om te begrijpen wie hij is. Wat weten wij van hem? Hoe plaatsen wij die veel besproken figuur in de geschiedenis? Als wij enkel afgaan wat wij nu aanvoelen is het ook gevaarlijk, omdat wat wij nu aanvoelen heel anders zal zijn dan wat wij later zouden voelen als wij meer kennis hebben opgedaan en als wij ook meer besef hebben over wat wij denken te kennen. “Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen?” (Jer 17:9 WV78)

Waarom zou je afgaan op je eigen observaties en ervaringen wanneer God geschreven redenen heeft gegeven over al de personen die Hem omringen. In de Heilige Schrift is duidelijk neergetekend wie Jezus is, wat hij heeft gedaan en wat hij nog zal doen.
Aan ons ligt de taak dit in te willen zien. Wij moeten het durven onderzoeken en de beschikbare boeken ter hand nemen.
Door de bijbel grondig te onderzoeken kunnen wij alles duidelijker voor ogen krijgen. Doctrines zullen ontmaskerd worden en de noodzakelijke en juiste leerstellingen zullen zich presenteren. God heeft de mogelijkheden voorzien om tot de waarheid te komen. Wij moeten ons ter beschikking stellen. Wij moeten bereid zijn om de waarheid onder ogen te willen stellen. Wij zullen er van kunnen opkijken in welke mate de kennis van de waarheid ons zal kunnen vrij maken. Ketens die kerkinstanties ons opgedrongen hadden zullen wij kunnen losmaken en opzij leggen. Het geloof in wat de Bijbel ons te vertellen heeft zal ons niet enkel vrij maken het zal ons de mogelijkheid geven ons vrij te uiten.
Wil u anderen hun vragen niet beantwoorden met zekerheid van de feiten? Zou u niet graag Gods woord hebben om aan vast te houden?

+++
2016 update

No comments:

Post a Comment