Tuesday, 23 December 2008

De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn

"Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken." 
- 1 Samuël 12:22
OVERDENKING:
De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn. Sterker nog, hij zal optreden om zijn karakter te tonen en zijn heilige naam te eren, zelfs wanneer zijn mensen zijn genade niet verdienen. God bemint en beschermt ons en onze grote Israëlitische voorouders: dit doet niet te kort aan genade, liefde en trouw.

No comments:

Post a Comment