Tuesday 23 December 2008

Een vrije keuze voor iedereen

English version > It is a free will choice

De Christadelphians laten iedereen de mogelijkheid om waarheden te leren ontdekken. Iedere mens moet voor zichzelf uitmaken welke richting hij of zij wil uit gaan. De vrije keuze ligt bij hen. Daarom forceren wij nooit de Waarheid naar iemand.

 “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’” (Deuteronomium 30:19-20 Nieuwe Bijbel Vertaling)

 “Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’” (Jozhua 24:15 NBV)

 “Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en hem met hart en ziel dient, belooft de HEER: ‘Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie, en ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er leven in overvloed.’ Maar pas op: laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Want dan roept u de woede van de HEER over u af en zal hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken, en spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de HEER u zal geven.” (Deuteronomium 11:13-17 NBV)

 “Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden.” (1 Johannes 2:3 NBV)

No comments:

Post a Comment