Monday, 15 December 2008

Horen bij Christus en één worden met Christus

Jezus is voor je zonden gestorven en daarom staat de rest van je leven in het teken van dankbaarheid. De 34-jarige predikant Hans Burger uit Franeker kent deze manier van denken door en door. Als gelovige heeft hij gezocht naar meer. ,,Ik moet dus heel erg dankbaar zijn. Dat heeft iets vermoeiends, iets oppervlakkigs.''

Vandaag promoveert hij aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit over 'in Christus zijn', zoals Paulus en Johannes in de Bijbel het leven als gelovige typeren. ,,Ik ben ermee aan de gang gegaan vanuit een gevoel van malaise. Wat kan ik nog met de gereformeerde theologie?'' De predikant verwijst naar de identiteitscrisis en het weg-met-onsgevoel in zijn kerken, de vrijgemaakt-gereformeerde.

...

Burger heeft onderzocht hoe de bredere reformatorische traditie het 'zijn in Christus' heeft ingevuld. Daarvoor analyseerde hij het werk van de puritein John Owen (1616-1683) en de invloedrijke Nederlandse theoloog Herman Bavinck (1854-1921). ,,De gemeenschap met Christus is in hun theologie heel belangrijk. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn we dat echt kwijtgeraakt. Alle nadruk is komen te liggen op Gods beloften. De vrees voor subjectivisme - dat gelovigen houvast zoeken in hun eigen gevoelsleven -, heeft geleid tot een tekort aan aandacht voor de doorwerking van het evangelie in het concrete leven van mensen. Verzet tegen moderne theologen als Wiersinga, die de verzoeningsleer afschreef, leidde ook tot eenzijdige nadruk op de verzoening in Christus.''

...

Wedergeboorte moet meer begrepen worden vanuit de verbondenheid met Christus: één worden met Christus en daardoor nieuw leven krijgen.''

Paulus en Johannes geven in de Bijbel ieder een eigen invulling aan 'zijn in Christus', concludeert Burger. ,,Bij Paulus is het een soort van tussenfase: je hoort bij Christus, je bent met hem gestorven, maar nog niet helemaal met hem verlost en in heerlijkheid. Je bent nog ver van Hem in den vreemde, want Jezus moet nog terugkomen. Bij Johannes gaat het om een intieme verbondenheid: Christus woont in ons en wij in Hem.''

 - Naar Nederlands Dagblad

Lees meer > Meer-aandacht-voor-het-leven-hier-en-nu

No comments:

Post a Comment