Tuesday, 16 December 2008

In Christus zijn en een nieuwe creatie worden

Indien iemand in Christus is, is hij een nieuwe creatie, de oude is heen gegaan, de nieuwe is gekomen.
2 Korinthiërs 5:17

God geeft ons de mogelijkheid om als nieuw in deze wereld rond te lopen.
Als God van de nieuwe dingen kan hij ons ook helemaal vernieuwen. Verder dan vergiffenis, verder dan wassing, maakt hij ons heilig door Jezus.
Nu er een nieuw jaar in aantocht is laat ons bij het afsluiten van het oude jaar ons leven overdenken. Laat ons onze oude slechte gewoonten afzweren en laat ons goede voornemens werkelijkheid worden.
Laat het nieuwe jaar een kans zijn om een springplank voor een vers leven te zijn.
Een nieuw leven voor God

Dank u god voor een Nieuw Jaar en een verse start.
Geef mij als het u belieft wijsheid en sterkte om u te dienen met onomkoopbaarheid en getrouwheid in het komende jaar.
Ik smeek u dat Uw werk in mijn leven zal gemaakt worden nu ik mij aanbied, mijn plannnen en mijn toekomst.
Ik hoop dat ik in Christus mag groeiën en een voorbeeld zal mogen zijn naar anderen, in Jezus mijn bemiddelaar en heer.

No comments:

Post a Comment