Monday 1 December 2008

Pinksterkerken en RKK dichter bij elkaar

Christen worden is iets anders dan lid worden van een kerk. Hier over sprak prof. dr. Cees van der Laan. Alsook sprak dr. Johan Van der Vloet tijdens de 14e bijeenkomst van dialoog tussen rooms-katholieken en vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), op basis van het recente internationale dialoograpport ”On becoming a Christian”. De bijeenkomst vond deze week in Oosterhout plaats.

Het lijvige rapport ”On becoming a Christian” verscheen eind 2007 en was het resultaat van de dialoog die de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen van 1998 tot 2006 voerde met vertegenwoordigers van de pinksterkerken.

Aan de Nederlandse dialoog, die begon in 1999, nemen de pinkstergelovigen officieel deel namens de VPE. De rooms-katholieken nemen deel op persoonlijke titel, maar hebben over de voortgang van de dialoog regelmatig overleg met bisschop J. van Burgsteden, die vanuit de bisschoppenconferentie aanspreekpunt is voor de oecumene.

 Van der Vloet concludeerde dat de standpunten van de Rooms-Katholieke Kerk en de pinksterkerken ten aanzien van bekering en geloof dichter bij elkaar komen, behalve op het punt van de sacramenten.

Pinkstergelovigen dringen aan op bekering, wat voor hen onder meer betekent een persoonlijke relatie met God aangaan.

Voor pinkstergelovigen is de bekering met daaropvolgende wedergeboorte het moment van christen worden en tegelijkertijd van toetreding tot het lichaam van Christus, aldus Van der Laan. „Met het laatste wordt niet een bepaalde kerk bedoeld, maar het universele lichaam van Christus. De doop is weliswaar belangrijk, maar markeert niet de toetreding tot Christus, het is wel een uiterlijke bevestiging daarvan.”

Van der Laan waardeerde het dat het rapport zo veel overeenkomsten noemt maar toch de verschillen niet wil verdoezelen: „De geloofswegen tussen katholieken en pinkstergelovigen scheiden zich bij het dopen van zuigelingen.”

> Reformatorisch Dagblad

> Doop

> Doopsel

No comments:

Post a Comment