Monday, 1 December 2008

Spirualiteit geeft smaak aan leven

Spiritualiteit is een onmisbare luxe: ze geeft smaak aan je leven, en zorgt ervoor dat je geloof niet bloedeloos wordt. Maar los van de relatie tot God is zij niet verkrijgbaar.

Dat betoogde Frans Maas, hoogleraar theologie in Nijmegen, vrijdag tijdens de faculteitsdag van de FKT, de Faculteit Katholieke Theologie. In de aula van het academiegebouw in Utrecht sprak hij over het thema 'Spiritualiteit: luxe of noodzaak?'.

Maas vergelijkt het geloof met begrippen uit de grammatica. Geloven, legt hij uit, is in de eerste plaats een werkwoord, dat in het leven van gelovigen vervoegd moet worden. Dat kan op drie manieren, aldus Maas. "Ten eerste is er de constaterende wijs. Op dit niveau draait het om kennis, om feiten, om de verhalen uit de Bijbel. Daarnaast is er ook de bevelende wijs. Hier gaat het om hoe je leeft, om je doen en laten dus. Tenslotte is er de aanvoegende wijs. 'Moge het zo zijn dat...' Op dit niveau gaat het om het verlangen, de laag van je emoties, van je hart. Het is op dit derde niveau dat spiritualiteit zich afspeelt'', aldus de hoogleraar. "Denk aan de Psalmen, die bol staan van de emoties. Of aan het Onze Vader.''

Lees verder in het Nederlands Dagblad

"
zonder het hart, zonder de betrokkenheid, wordt het geloof dor en droog. Het gebed zorgt ervoor dat je niet onverschillig wordt, het geeft smaak aan je leven. Het zorgt ervoor dat je geloof niet bloedeloos wordt.''
,,Wij hebben het niet zelf in handen. Je kunt spiritualiteit niet los zien van de Heilige Geest die in ons werkt en ons kracht geeft."

No comments:

Post a Comment