Tuesday, 27 January 2009

Geest van aanneming waarbij wij roepen Abba, Vader

“.... u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.” (Ro 8:15 Nbv)

 “Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.” (Joh 17:1 Nbv)

 “Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.” (Joh 17:11 Nbv)

 “Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.” (Joh 17:25 Nbv)

 “Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, ... Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’” (Mr 14:36 Nbv)

 “dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,” (Efe 2:18-19 Nbv)

 “Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.” (Lu 15:18-20 Nbv)

 “Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,” (Efe 5:1 Nbv)

No comments:

Post a Comment