Tuesday, 27 January 2009

Geloof en denken bij elkaar horend

„De activiteit van het denken en de ontvankelijkheid van het geloof liggen natuurlijk niet op één lijn, maar het is onze opgave om die twee bij elkaar te brengen, in onze existentie, in onze tijd, onder de condities zoals ze voor ons gelden.”

Zo bracht dr. H. S. Benjamins, docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vrijdag de taakstelling van moderne gelovigen onder woorden op een studiedag van Op Goed Gerucht over ”Verlichting en verwarring”. Op Goed Gerucht is een beweging van, zoals voorman ds. J. G. Offringa het onder woorden brengt, „ouderwets moderne theologen” binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

... „Wij kunnen geen waarden funderen. Maar ik geloof dat wij ernstig tekortschieten als wij ons niet langer door waarden laten aanspreken. Onder de condities van de postmoderniteit kunnen we het Evangelie, het geloof of christelijke opvattingen niet langer objectief voor het voetlicht brengen, maar we kunnen ons wel ontvankelijk opstellen en ons bekennen tot wat ons overtuigt. Wij kunnen slechts zeggen, hoe wij door God worden aangesproken en daarom geldt dat wij altijd ook over onszelf spreken als wij over God spreken.”

Lees verder >„Geloof en denken horen bij elkaar

No comments:

Post a Comment