Wednesday, 21 January 2009

God bewees ons zijn liefde

 
Romans 5:8
Christelijke Overdenking - Woensdag 21 januari 2009 - Romeinen 5:8************************************************************

BIJBELVERS:
"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."
- Romeinen 5:8

OVERDENKING:
Interessant: de bijbel zegt nooit alleen maar dat God van ons houdt. In plaats daarvan zegt het: "God bewees zijn liefde...","niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat God ons heeft liefgehad en gaf...", "God heeft de wereld zo lief dat hij ...gaf...". Liefde is meer dan emotie of intentie. Ware liefde, de liefde die redt, liefde zoals God het doet is actief; die doet iets. Voor ons deed Jezus ook meer dan iets; hij offerde alles op. Nog meer, hij deed dit juist op het moment dat wij het nodig hadden. Hij toonde zijn liefde terwijl wij zondaren waren!

GEBED:
Vader, dank u dat u van mij houdt. Ik hou van u. Ik hou van u voor wat u gedaan heeft. Ik hou van u voor wie u bent. Ik hou van u vanwege uw beloften. Ik hou van u vanwege uw trouw. Boven alles, Vader, hou ik van u vanwege Jezus die mij liet zien hoeveel u van mij houdt. Geef mij kracht om mijn liefde te laten zien door anderen te dienen en aan hen te geven zoals Jezus dat deed. In zijn naam bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment