Wednesday, 7 January 2009

HolySwitch.nl biedt podium Palestijns-Israëlisch conflict


Na de laatste geweldsuitbarsting in het Midden-Oosten is er ook bij veel jongeren, maar ook bij veel ouderen, in Nederland behoefte aan een podium om geïnformeerd te worden over het Palestijns-Israëlisch conflict en over wat dat met jongeren in Israël en de Palestijnse gebieden doet.

Dit kan op de nieuwe site www.HolySwitch.nl, een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland, JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk), Kerk in Actie/ICCO en IKON. Uniek is dat de bezoekers van de site rechtstreeks kunnen kennismaken met jongeren uit Israël en de Palestijnse gebieden, die in weblogs en YouTube-filmpjes over hun ervaringen vertellen.

Uitgangspunt van Holy Switch is dat je bereid moet zijn om je te verplaatsen in de ideeën van de verschillende partijen om iets te kunnen begrijpen van het conflict. De site biedt de mogelijkheid om te 'switchen' van de ene visie naar de andere. Zo wordt de bezoeker gestimuleerd om steeds van perspectief te wisselen en de ingewikkelde problematiek van verschillende kanten te bekijken.

Het 'holy' in de naam van de site slaat op de rol die religie speelt in het conflict en het oordeel dat mensen zich erover vormen. De rol van religie, en de pogingen vanuit religieuze gemeenschappen om vrede te bewerkstelligen, komen daarom nadrukkelijk aan bod. Handige achtergrondinformatie staat in rubrieken als 'Religie voor Dummies', 'Religie en het Heilige Land' en 'Drie religies in Nederland'. Bezoekers kunnen ook een digitaal kaarsje branden op de site.

Een van de onderdelen van Holy Switch is een spel in de stijl van de populaire game Mario Brothers, waarbij de speler een bericht van de ene naar de andere kant van de muur moet brengen. Intussen krijgt hij/zij informatie over Palestijnen, Israëliërs en medewerkers van het Rode Kruis die hun kijk op het conflict geven. Als de speler zijn missie weet te volbrengen, wordt getoetst wat er is blijven hangen van de verkregen informatie.

"In het project spreekt mij vooral de evenwichtigheid van informatie aan", zegt Miriam Nagtegaal, die aan de site meewerkt vanuit de Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie. "De verschillende visies op het conflict worden naar voren gebracht zonder partij te kiezen. Dat is redelijk uniek als je ziet wat er allemaal aan informatie te krijgen is op internet! Daarnaast ben ik erg enthousiast over de persoonlijke verhalen die jongeren uit Israël en de Palestijnse gebieden op de website zetten. Via hen krijg je een idee wat het is om daar te leven; het brengt de problematiek heel dichtbij." "We hopen dat jongeren geïnteresseerd raken in wat er wérkelijk gaande is in Israël en de Palestijnse gebieden", zegt Marieke den Braber die namens de Protestantse Kerk in Nederland/Kerk & Israël bij de site betrokken is. "En dat ze merken dat ze naar meerdere kanten moeten kijken om een beeld te vormen van wat er gaande is."

Bron: IKON

Bezoek de site

No comments:

Post a Comment