Saturday, 17 January 2009

Jongeren in Spanje zijn minder katholiek

Het percentage Spaanse jongeren tussen 15 en 24 dat zichzelf katholiek noemt is het afgelopen decennium gedaald van 77 naar 49 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Pedro Gonzalez van de Universiteit van Madrid, meldt Catholic News Agency.

De drastische terugval is volgens de studie het gevolg van de bij jongeren impopulaire kerkelijke standpunten over onder meer het ‘homohuwelijk’, abortus en euthanasie. Van de ondervraagde jongeren vindt 82 procent de kerkelijke leer inzake seksualiteit ‘ouderwets’. Ongeveer 80 procent is van mening dat de Kerk ‘te rijk’ is.

No comments:

Post a Comment