Friday, 20 February 2009

Armoedebestrijding van kerken moet anders


De Nederlandse kerken besteden uitgebreid aandacht aan de bestrijding van armoede en verarming in binnen- en buitenland, maar schenken te weinig aandacht aan de eigen (inkomens)positie. Aldus Ineke Bakker (foto) van Stichting Oikos.

Dat schrijft zij op de website van nieuwwij.nl. Daarin prijst ze de campagnes die de kerken voeren in de strijd tegen armoede (in 2008 hebben de Nederlandse kerken ruim 11 miljoen euro besteed aan hulpverlening), maar stelt ze ook vast dat er te weinig aandacht uitgaat naar verrijking: 'Voor kerken in hoge-lonenlanden is het gemakkelijker op te komen voor armen in eigen land en wereldwijd, dan om kritisch te kijken naar de eigen (inkomens)positie.'

'De Wereldraad van Kerken bood in de jaren zeventig van de vorige eeuw kerken met leden uit de middenklasse de mogelijkheid om 2% van het totale kerkbudget te storten in een ontwikkelingsfonds. Inmiddels is de fondswerving bij KerkinActie verschraald tot oproepen om voor 15 cent per dag een kind te helpen,' aldus Bakker.

Volgens Bakker moet armoede bestreden worden op twee manieren: armen daadwerkelijk helpen en de aanwezige middelen herverdelen. Zij denkt bij dit laatste aan een 'greed line' ('graailimiet') die voor eerlijkere verdelingen moet zorgen.

Ineke Bakker is directeur van de oecumenische organisatie Oikos die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Tot eind 2007 was zij algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

Bron: IKON-E.J. Tillema

No comments:

Post a Comment