Monday, 23 February 2009

Damiaan op zondag 11 oktober 2009 heilig verklaard

Pater Damiaan (1840-1889) wordt op 11 oktober 2009 heiligverklaard. Dat is een week vroeger dan verwacht. Dat werd zaterdagmorgen beslist tijdens een consistorie in Rome, waar groen licht werd gegeven voor meerdere heiligverklaringen.

De Belgische missionaris werd in 1840 geboren als Jozef De Veuster in Tremelo. Nadat hij jarenlang actief was onder leprapatiënten op het Hawaïaanse eiland Molokai, overleed hij op 15 april 1889. Pater Damiaan werd in 1995 zalig verklaard.

Straks op zijn beurt heilig is Raffaelle Arnaiz Baron (1911-1938). De Spaanse trappist en mysticus overleed op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van diabetes. Velen beschouwen hem als een van de belangrijkste mystici van de twintigste eeuw. De andere nieuwe heiligen zijn allen stichters van orden en congregaties. Het betreft de zalige Jeanne Jugan (1792-1879), oprichtster van de kleine zusters van de Armen, de Poolse aartsbisschop Zymunt Szczesny Felinski (1822-1895), de Portugese religieuze Nuno di Santa Maria Alvares Pereira (1360-1431), de Italiaanse priester Arcangelo Tadini (1846-1912), de Spaanse dominicaan Francesco Col y Guitart (1812-1875), de Italiaanse benedictijn Bernardo Tolomei (ca. 1272-1348) en de Italiaanse religieuzen Caterina Volpicelli (1839-1894) en Gertrude Comensoli (1857-1903).

Pater Damiaan wordt met Zygmunt Szczęsny Feliński, Francisco Coll y Guitart, de Spaanse mysticus Rafael Arnáiz Barón en de bekende Franse religieuze Jeanne Jugan op 11 oktober op het Sint-Pietersplein in Rome heiligverklaard. De andere zaligen worden op 26 april in Rome heiligverklaard.

KARDINAAL DANNEELS: 'TROTS EN BLIJ'

Gevraagd om een reactie, verklaarde kardinaal Godfried Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel: “De bekendmaking vervult me met trots en vreugde. Omdat Tremelo, waar Jozef Deveuster destijds geboren werd, deel uitmaakt van het aartsbisdom, vind ik het vanzelfsprekend om erbij te zijn als straks op het St.-Pietersplein in Rome pater Damiaan heilig wordt verklaard. Die gebeurtenis is om minstens twee redenen belangrijk: eerst en vooral omdat pater Damiaan de eerste heilige is die afkomstig uit ons bisdom sinds St.-Jan Berchmans in de 16de eeuw. En ten tweede omdat de aanstaande heilige een meer dan uitzonderlijke persoonlijkheid is. Hijzelf was eigenlijk niet aangeduid om missionaris te worden, maar hij nam spontaan de plaats in van zijn broer, die omwille van gezondheidsredenen moest afhaken. Van bij zijn aankomst in Hawaï vroeg hij onmiddellijk zich ten dienste te mogen stellen van de leprozen op Molokaï. Melaatsen werden toen omwille van de bijzonder hoge besmettingrisico’s compleet uit de samenleving verbannen. Hij koos ervoor om zijn leven volledig met hen te delen en raakte na verloop van tijd op zijn beurt besmet. Melaatsheid kon toen immers nog niet genezen worden. Pater Damiaan heeft nochtans nooit de hoop verloren, zelfs als de situatie helemaal hopeloos was. Hij bood zich zelfs als vrijwilliger aan om proefnemingen te laten doen op zijn lichaam om naar nieuwe behandelingen tegen lepra te helpen zoeken. Als men mij zou vragen van wie pater Damiaan het best de patroonheilige zou kunnen worden, dan antwoord ik meteen: van alle mensen die in uitzichtloze situaties toch hoopvol blijven volharden. Dat is immers wat Damiaan heeft gedaan en wat zijn levensverhaal ons leert!”


PROVINCIAAL PICPUSSEN VERHEUGD OVER HEILIGVERKLARING DAMIAAN

Pater Damiaan

Pater Damiaan

LEUVEN (KerkNet) – “Wij zijn blij dat er eindeijk een datum is vastgelegd voor de heiligverkalring van pater Damiaan. Deze heiligverklaring is een bevestiging van wat pater Damiaan deed en waardoor hij verkozen werd tot ‘De Grootste Belg’.” Dat zegt Fritz Gorissen, provinciale overste van de Vlaamse picpussen, naar aanleiding van de bekendmaking van de datum van de heiligverklaring van pater Damiaan.

“Betekenisvol is de uitspraak van pater Damiaan: ‘Zonder mijn geloofsleven zou het onmogelijk geweest zijn te doen wat ik gedaan heb.’ Geloven was voor Damiaan essentieel. Het leverde hem de motivatie voor zijn daden. Dat is belangrijk, want het toont dat mensen meer kunnen dan ze denken, als ze vertrouwen hebben en zich gesteund weten door het geloof.“
De picpus vestigt de aandacht op de bijzondere roepingengeschiedenis van pater Damiaan. “Soms spreken wij over een roeping in de roeping. Damiaan, die in de plaats van zijn zieke broer Pamfiel als missionaris vertrok, was negen jaar missionaris in Hawai. Zijn bijzondere roeping, de ‘roeping binnen de roeping’, begon toen hij naar Molokai trok om er melaatsen bij te staan. De datum van de heiligverklaring, tijdens de missiemaand oktober, kan hieraan een bijzonder cachet geven.“ Volgens pater Gorissen spreekt het niet vanzelf dat Damiaan de patroon wordt van aidspatiënten. “Sommige aidspatiënten hebben hiertegen fel geprotesteerd, omdat zij niet willen geïdentificeerd worden met melaatsen. Pater Damiaan wordt in elk geval de patroon van de melaatsen.”

‘PATER DAMIAAN BLIJFT INSPIREREN’

Damiaanlogo

Damiaanlogo

– “De heiligverklaring van pater Damiaan op 11 oktober in Rome is de bevestiging van wat velen reeds aanvoelen of weten, namelijk dat Damiaan een inspirerende figuur kan zijn voor onze tijd en onze wereld van vandaag. Vanuit zijn gelovige en religieuze levenshouding koos hij voor een radicaal evangelisch engagement voor uitgestoten mensen. Doorheen tegenslagen en problemen bleef hij trouw aan zijn engagement. Afgezonderd in Molokaï bleef hij zich betrokken voelen bij wat er gebeurde in de wereld. De officiële heiligverklaring door de Kerk van Rome zal zijn inspirerende kracht voor christenen wereldwijd ondersteunen en versterken”. Dat zeggen de Paters van de Heilige Harten en de medewerkers van het project Damiaan Vandaag in een reactie op de aankondiging van de heiligverklaring van pater Damiaan .
“De Paters van de Heilige Harten willen deze grootse gebeurtenis op gepaste wijze vieren doorheen een feestjaar met als thema ‘Damiaan Inspireert …’.

Dit jaar wordt geopend op 10 mei 2009 met de plechtige viering van de liturgische feestdag van Damiaan in Kortrijk, Leuven en Tremelo. Aan de vooravond van de heiligverklaring voorzien wij een avondwake bij het graf van Damiaan in Leuven. De zondag na de heiligverklaring is er een plechtige viering in Leuven in aanwezigheid van internationale delegaties van de Paters van de Heilige Harten. We zullen ook deelnemen aan de viering van de Belgische bisschoppen in de basiliek van Koekelberg. Het feestjaar in Leuven wordt afgesloten op de feestdag van Damiaan in 2010 met een viering waarin getuigenissen van mensen en groepen die zich vandaag geïnspireerd weten door Damiaan centraal staat.” Patrik Jaspers van de beleidsgroep ‘Damiaan Vandaag’ zegt aan KerkNet dat nog tal van andere initiatieven eveneens een plaats krijgen in het feestprogramma: “Nu reeds weten we dat de vormelingen van het vicariaat Vlaams-Brabant op 3 oktober 2009 naar Leuven komen voor een dag in het teken van Damiaan. Wereldmissiehulp voorziet een tentoonstelling rond pater Damiaan in Scherpenheuvel en een bijzondere actie naar scholen toe. Het Damiaaninstituut in Aarschot, de gemeente en parochies van Tremelo en de parochiefederatie Leuven voorzien elk een bijzondere viering, waaraan wij graag onze medewerking zullen verlenen. “


(Bron: Kerknet)