Monday, 23 February 2009

Katholieken hechten groot belang aan preek

BRUSSEL (KerkNet/LaCroix/SIR) – Volgens een pas gepubliceerd onderzoek, in opdracht van het Franse weekblad ‘Pèlerin’, volgt een ruime meerderheid van de Franse gelovigen met grote aandacht de homilie en beschouwen zij dit als het boeiendste deel van de eucharistie. Tegelijk zijn zij van oordeel dat preken kunnen verbeterd worden. Met name moet er ook voor gezorgd worden dat de homilie jongeren weet te boeien.
Hoewel Franse katholieken vinden dat hier en daar nog aan de preek kan bijgeschaafd worden, volgt een meerderheid die preek met grote belangstelling. 90% beschouwt hem als een belangrijk onderdeel van de eucharistie. 68% noemt preken boeiend, 54% vindt dat er een nauwe band is met hun leven en 5% hecht groot belang aan de boodschap die daarin verkondigd wordt. Tegelijk geeft 55% toe dat ze de inhoud van de preek tegen het einde van de eucharistie vaak al vergeten zijn.