Tuesday, 24 February 2009

Geest van God geeft liefde, hoop en vrijheid

"De Geest van God brengt eerst liefde bij; hij geeft daarna hoop, en dan vrijheid. En dit is ongeveer het laatste wat we hebben in veel van onze kerken."
- Dwight L. Moody

No comments:

Post a Comment