Wednesday, 25 February 2009

God zal ons niet meer laten lijden dan we aankunnen

"Herinner uzelf dat God precies weet hoeveel u aankunt. Hij zal niet toestaan dat u in een onmogelijke situatie terechtkomt," zegt David Wilkerson.

Een groot aantal mensen moeten veel lijden in deze wereld doorstaan, maar God zal ons niet meer laten lijden dan we aankunnen.

"Onze liefde Vader heeft gezegd: "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." (1 Korinthe 10:13)

De ergste vorm van godslastering is denken dat God achter al je pijn en zorgen staat, bijvoorbeeld: God denkt dat je één of twee beproevingen nodig hebt, voordat je klaar bent om Zijn zegeningen te ontvangen. Onjuist!

Het is waar dat de Heer berispt wie Hij liefheeft. Dat berispen is echter slechts een periode en is niet bedoeld om ons pijn te doen. God is niet de veroorzaker van verwarring in uw leven, uzelf evenmin. De vijand gebruikt andere mensen om ons pijn te doen, net zoals hij Job probeerde te kwetsen via een ongelovige vrouw.

Onze hemelse Vader waakt over u. Iedere beweging en elke traan wordt door Hem gezien. Hij voelt met uw pijn mee en weet wanneer je genoeg ben blootgesteld aan de intimidaties van de vijand. Hij grijpt in en zegt: "Genoeg!" Als uw pijn u niet langer dicht bij de Heer brengt, grijpt God in. God zal niet toestaan dat Zijn kinderen te veel pijn lijden, als het ware een lijdensweg voor de ziel.

God zal u precies op tijd uit de strijd wegnemen. Hij zal nooit toestaan dat de pijn uw gedachten vernietigd. Hij heeft beloofd op precies het juiste tijdstip te komen, om de tranen uit uw ogen te wissen en u vreugde te geven in plaats van rouw."

No comments:

Post a Comment