Wednesday, 25 February 2009

Joden willen geen nieuwe kerken in Jeruzalem

Tholen – Uit onderzoek in Israël is gebleken dat Joodse Israëliërs geen negatieve gevoelens hebben jegens christenen, maar dat ze tegelijkertijd liever niet meer kerken zien verschijnen in de hoofdstad Jeruzalem. Dit bericht de krant Haaretz.

74 procent van de ondervraagden zien christenen niet als zendelingen en 76 procent van de ondervraagde mensen hindert het niet dat christenen soms een kruisje om hun nek dragen. Verder gelooft 41 procent van de respondenten dat het christendom de religie is die het dichtst bij het Jodendom ligt, met de Islam als tweede met 32 procent van de respondenten die deze religie het dichtst bij vindt.

Inhoud
Als het gaat om de inhoud van het christelijk geloof blijken joden minder tolerant te zijn. Ongeveer 50 procent van de ondervraagden ziet in dat Jeruzalem belangrijk is voor het christelijke geloof en 75 procent van de ondervraagden vindt dat er geen grond verstrekt mag worden aan christenen om kerken te bouwen in Jeruzalem.

Interessant: uit het onderzoek blijkt verder dat 56 procent van de seculiere joden die meededen aan het onderzoek vindt dat christenen de eed mogen afleggen op het Nieuwe Testament, maar 62 procent van de religieuze joden vindt dat christenen alleen de eed mogen afleggen op de Torah.

- Leonard Walpot - CIP

No comments:

Post a Comment