Friday, 6 February 2009

Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben

"om zeker te zijn dat wij niet terugtrekken van de spanningen van het geloof is het behulpzaam om ons af te vragen of wij wel verwachten dat er iets gebeurt als wij bidden.
Dat zal ons behoeden van het etalage kijken in gebed."
- Catherine Marshall

 

Laat ons in ons smeken verzekerd zijn van wat wij verwachten te krijgen en laat ons hiervoor onze dankbaarheid aan God onze Vader reeds tonen. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben.

 

Onze vader die in de hemel zijt
geheiligd zij uw Naam,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel?
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
en leid ons niet in bekoring£maar verlos ons van h et kwade
nu en in het uur van onze dood
want van U is het koninkrijk en kracht
en de heerlijkheid in eeuwen? Amen

No comments:

Post a Comment