Tuesday, 17 February 2009

Niets anders geeft

Als God niet vertrouwd kan worden
dan geeft niets anders
Indien God kan vertrouwd worden
dan geeft niets anders.

“(56:5) in God, wiens woord ik loof, in God vind ik mijn rust;
en ik mag onbevreesd zijn: wat kan een mens mij doen?”
Psalm 56:4

 Ik vereer u, mijn God,
om wat u beloofd hebt.
Als ik op u vertrouw, ken ik geen angst meer.
Wat zouden ze mij kunnen doen, die nietige mensen?

English version > Nothing else matters