Friday, 13 March 2009

Dood de boodschapper

Betreft de reactie tegen bepaalde predikers en kerken:

Aangezien religie  een persoonlijk en emotionel ding is, verwensen de meeste mensen
 iedereen die hun lange aangehouden religieuze overtuigingen lijkt te bedreigen.
Dit geldt in het bijzonder wanneer ze worden verteld dat de God die zij liefde
en aanbidding brengen niet de God van de Bijbel is, maar een God, die is
gebouwd door afvallige christenen in een drie-in-eenheid God. Liever dan
daadwerkelijk te leren van de Schrift zelf over deze belangrijke zaken,
de meeste mensen liever de houding aan van 'kill the messenger ".

- Teddy Trueblood

Original Anglish > Kill the messenger