Friday, 13 March 2009

EU wetsvoorstel banning levensbeschouwelijke symbolen

EU-WET DREIGT CHRISTELIJKE SYMBOLEN TE VERBIEDEN

BRUSSEL (KerkNet/Daily Mail/Jesus.de/kep) – De Europese Unie werkt een omstreden wetsvoorstel uit dat levensbeschouwelijke symbolen in alle openbare diensten feitelijk verbiedt. De wet moet nog in de loop van dit jaar goedgekeurd worden. Het wetsvoorstel stelt EU-burgers in staat klacht neer te leggen tegen symbolen of handelingen die als discriminerend ervaren worden. Op basis van de wet kunnen bv kruisbeelden in klassen, maar evenzeer godsdienstkritische affiches of discriminerende films aangepakt worden. De wet geldt voor alle verstrekkers van openbare goederen en diensten, zoals scholen en ziekenhuizen, gebouwen van welzijnsorganisaties, hotels en gevangenissen.
Simon Calvert van het Brits-evangelicale Christian Institute bestempelt het wetsvoorstel als een doos van Pandora. “Wat is er verkeerd aan Bijbels in hotels? En gaan wij weldra ook de kerstmarkten verbieden?” Ook de anglicaanse Kerk van Engeland en Wales reageert afwijzend. Daar wordt gezegd dat de wet, na goedkeuring, ertoe zal leiden dat alle kruisbeelden uit haar ziekenhuizen en opvangcentra zullen moeten verdwijnen. Een medewerker van aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury stelde dat het voortaan zelfs verboden wordt nog te bidden voor het eten bij liefdadigheidsmaaltijden. Critici spreken van een verregaande inperking van de vrije meningsuiting. In Engeland werd eerder getracht een gelijkaardige wet goed te keuren, maar die werd in het Hogerhuis weggestemd.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment