Tuesday, 17 March 2009

Het leven is als een tien-versnellingen fiets.


"Het leven is als een tien-versnellingen fiets.
De meeste van ons hebben versnellingen die we nooit gebruiken."
- Charles M. Schulz

Doe meer

"Doe meer dan bestaan ... woon.
Meer doen dan aanraken ... voel.
Meer doen dan kijken ... observeer.
Meer doen dan lezen ... absorbeer.
Meer doen dan horen ... luister.
Meer doen dan denken ... peins.
Meer doen dan praten ... zeg iets. "
- John H. Rhoades

"Om aan gerechtigheid te doen en rechtvaardigheid is meer
aanvaardbaar voor de HERE, dan offeren. "
Spreuken 21:3

"Jezus antwoordde:
" 'Hebt de Heer uw God lief

met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw geest. "
Dit is het eerste en grootste gebod.
En het tweede is het als volgt: Bemin uw buurman als uzelf. "
Mattheüs 22:37-39

Heer laat mij de race van dit leven winnen
en geef dat ik de juiste versnellingen gebruik om mijn doel te bereiken.
Geef mij voldoende inspiratie, kracht en liefde om de mensen, dieren en planten rondom mij met goedheid te bejegenen en tot glorie van Uw naam te maken.

No comments:

Post a Comment